DANH SÁCH ĐƠN XIN VAY MỚI NhấtThống kê


Tổng tiền giải ngân

65,000,000

Tổng đơn vay trên hệ thống

7

Tổng đơn đã được tư vấn

0

Đơn vay mới trong ngày

0

Số người đăng ký vay

7

Số người tham gia cho vay

4

Mô hình hoạt động

Đăng ký vay
1

Đăng ký vay

Hoàn tất thông tin
Kết nối
2

Kết nối

Kết nối đến người cho vay
Xét duyệt
3

Xét duyệt

Nhận kết quả nhanh chóng
Nhận tiền
4

Nhận tiền

Tiền được giải ngân

Hỗ trợ khách hàng