Tôi cần vay 10,000,000 VNĐ
trong 30 Ngày

Lending tư vấn gói vay theo sổ hộ khẩu, khoản vay đến 50 triệu. Kỳ hạn vay 90 ngày. Kỳ thanh toán 10, 15 hoặc 30 ngày.

Khoản vay
10,000,000 VNĐ
Ngày thanh toán
02.05.2018

Hỗ trợ khách hàng